Cần gia sư môn nhảy Shuffle tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11680

chỉ học 1 tuần để diễn

 • Tạo lúc: 15:42 14.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi
 • 2 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826