Cần gia sư môn Organ tại Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 13278

Học tại nhà gia sư, học viên học lớp 10, học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 13:52 10.06.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Thiên Thai, An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826