Cần gia sư môn Organ tại tại quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13642

học viên 50 tuổi học từ cơ bản, chỉ học trực tiếp

  • Tạo lúc: 10:40 15.09.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826