Cần gia sư môn Organ tại Vinh Nguyen, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (học tại nhà gia sư)
Mã lớp: 7220

  • Học phí : 150,000/Buổi

cây xăng Metro ngay góc Tô Hiệu và Trần Phú, học viên là sinh viên đại học

  • Tạo lúc: 14:52 23.11.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Trần Phú, Vinh Nguyen, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Organ098 707 5826