Cần gia sư môn Photoshop tại Bình Dương
Mã lớp: 12724

Học viên làm để thiết kế hình áo

  • Tạo lúc: 19:39 16.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đường n7, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Photoshop098 707 5826