Cần gia sư môn Photoshop tại Dĩ An, Bình Dương
Mã lớp: 14120

học viên 25 tuổi,

 • Tạo lúc: 14:52 10.12.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Photoshop098 707 5826