Cần gia sư môn Photoshop tại Đống Đa, Hà Nội
Mã lớp: 4315

 • Học phí : 3,000,000/Tháng

học viên 30 tuổi, học để làm bên chỉnh sửa hình ảnh cưới,

 • Tạo lúc: 11:43 21.06.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 15h đến 18h
 • Môn học:
  • Photoshop098 707 5826