Cần gia sư môn Photoshop tại HCM
Mã lớp: 6181

  • Học phí : 200,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 09:16 23.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Vấp, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Photoshop098 707 5826