Cần gia sư môn Photoshop tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 11154

học viên 30 tuổi, 45 tuổi

 • Tạo lúc: 10:37 26.11.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Photoshop098 707 5826