Cần gia sư môn Piano tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12500

bé 10 tuổi, 15 tuổi, bé đã học 1 năm, mỗi bé học 30 phút, học thứ 2, 5: 18h30

  • Tạo lúc: 15:28 13.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826