Cần gia sư môn Sáo điện tử tại quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18738

học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 08:58 28.03.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 7h đến 8h
 • Môn học:
  • Sáo Flute098 707 5826