Cần gia sư môn Saxophone tại Long An (Học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 2647

sau 12/4 học bắt đầu học, học viên 40 tuổi

 • Tạo lúc: 16:40 29.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: ấp 4, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826