Cần gia sư môn tạo hình bong bóng học tại nhà giáo viên
Mã lớp: 9240

Học để làm nghề tay trái

 • Tạo lúc: 12:09 06.07.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: 3 tháng 2, Quận 10, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 20h
 • Môn học:
  • Tạo hình Bong bóng


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826