Cần gia sư môn tạo hình bong bóng tại Hoàng Mai, Hà Nội
Mã lớp: 12660

ưu tiên buổi sáng, học viên 30 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 19:40 13.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: biêt thự 1 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 9h đến 11h, 13h đến 15h
 • Môn học:
  • Tạo hình Bong bóng


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826