Cần gia sư môn Tạo hình bong bóng tại Long Biên, Hà Nội (học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 6658

 • Học phí : 250,000/Buổi

học để làm nghề tay trái

 • Tạo lúc: 09:35 19.10.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 12h
 • Môn học:
  • Tạo hình Bong bóng


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826