Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Phường 9, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 9963

học viên 40 tuổi

 • Tạo lúc: 17:40 25.08.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Võ Trường Toản, phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc098 707 5826