Cần gia sư môn Thanh nhạc tại quận 1
Mã lớp: 3241

  • Học phí : 250,000/Buổi

Thứ 3: 16h30, học viên thanh nhạc, học viên khoảng 50 tuổi

  • Tạo lúc: 16:56 02.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Thanh nhạc098 707 5826