Cần gia sư môn thanh nhạc tại Vũng Tàu
Mã lớp: 11491

Học viên 50 tuổi, học để hát cho hay, ngày 9/1 bắt đầu học, thứ 234567: 15h30

  • Tạo lúc: 10:28 02.01.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 4 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Hoàng Văn Thụ, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Thanh nhạc098 707 5826