Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Học nhà giáo viên)
Mã lớp: 8139

học viên 28 tuổi học vì đam mê yêu thích

 • Tạo lúc: 14:06 21.02.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lý Tự Trọng, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 17h đến 19h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc098 707 5826