Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 3420

học viên 30 tuổi, yêu cầu gia sư người nước ngoài

 • Tạo lúc: 08:53 17.06.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Lư, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh098 707 5826