Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 5911

học thứ 3, 5: 19h30, yêu cầu người nước ngoài, cuối tháng 9 học

  • Tạo lúc: 11:04 14.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 15 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Trần Bình Trọng, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh Giao tiếp098 707 5826