Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Tam Kỳ
Mã lớp: 2901

học về xuất nhập khẩu, thích gia sư trẻ 9X

 • Tạo lúc: 14:15 18.04.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đội 3, thôn 5, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh Giao tiếp098 707 5826