Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11058

học viên 70 tuổi

 • Tạo lúc: 16:48 25.11.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lê Lai, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh Giao tiếp098 707 5826