Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 10 -- HỌC ONLINE
Mã lớp: 13608

yêu cầu giáo viên nước ngoài: Anh hoặc Mỹ Giáo viên có kiến thức dạy IELTS Khi hết dịch có thể dạy offline

  • Tạo lúc: 18:03 23.08.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Đường số 12, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh -- HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh Lớp 10098 707 5826