Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 12 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 18357

 • Học phí : 2,000,000/Tháng

học thứ 3, 5: 19h30

 • Tạo lúc: 10:40 22.02.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lương Ngọc Quyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 12098 707 5826