Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 4 tại Quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11740

 • Học phí : 1,600,000/Tháng

bé học trường quốc tế, yêu cầu giáo viên quốc tế

 • Tạo lúc: 16:27 20.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường 84 Cao Lỗ, phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lóp 4098 707 5826