Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 5 tại Đông Anh, Hà Nội
Mã lớp: 10421

học sinh trường Đông Anh

 • Tạo lúc: 14:54 27.09.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường Dục Tú, khu trung tâm xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 5098 707 5826