Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 6 tại quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18135

  • Học phí : 1,400,000/Tháng

thứ 3, 5, 7: 18h00

  • Tạo lúc: 09:03 01.02.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: đường TL31, phường Thạnh Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Anh lớp 7098 707 5826