Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 8 tại Phạm Hồng Thái, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã lớp: 7131

học sinh trường Trưng Vương học yếu

 • Tạo lúc: 14:39 24.11.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phạm Hồng Thái, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2: 13h đến 15h
  • Thứ 4, Thứ 6: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 8098 707 5826