Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 9 tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 10861

yêu cầu gia sư có tư duy tốt

 • Tạo lúc: 09:33 10.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường số 12, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 9098 707 5826