Cần gia sư môn Tiếng Đức tại đường Phùng Lưu, Thủy Dương, Hương Thủy, Huế
Mã lớp: 4989

rảnh thứ 2, 6: 13h00, thứ 3,4,5: 13h30, học viên 40 tuổi học từ cơ bản, gần Cầu Vượt, Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Huế, gần đại học Huế

  • Tạo lúc: 10:45 15.08.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: đường Phùng Lưu, Thủy Dương, Hương Thủy, Huế (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Tiếng Đức A1098 707 5826