Cần gia sư môn tiếng Đức tại Lê Đình Lý, Thanh Khê, Đà Nẵng
Mã lớp: 5071

học viên 16 tuổi học giao tiếp từ cơ bản

 • Tạo lúc: 17:54 28.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lê Đình Lý, Thanh Khê, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826