Cần gia sư môn Tiếng Đức tại quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18151

học viên 20 tuổi, học tại nhà gia sư , thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 10:53 10.02.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Đức A2



098 707 5826