Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (học nhà giáo viên)
Mã lớp: 8858

muốn học với nhóm tại nhà giáo viên

 • Tạo lúc: 14:06 23.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Bắc Sơn, phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826