Cần gia sư môn Tiếng Đức từ cơ bản tại Cần Thơ ( học ở nhà giáo viên)
Mã lớp: 3296

học để giao tiếp, học viên 24 tuổi

 • Tạo lúc: 19:04 05.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phong Điền, Cần Thơ (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật: 16h đến 18h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức098 707 5826