Cần gia sư môn Tiếng Hàn tại Hải Châu, Đà Nẵng
Mã lớp: 2912

thứ 2,4: 14h00, 14h30

  • Tạo lúc: 09:00 24.12.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826