Cần gia sư môn Tiếng Hàn từ cơ bản tại Đà Nẵng
Mã lớp: 2465

  • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 31 tuổi , học viên rảnh thứ 234567: buổi sáng 7h30 - 9h00 , gần Metro

  • Tạo lúc: 12:02 20.03.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 2 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Đường 29-3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826