Cần gia sư môn Tiếng Nhật N2 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 3489

học để thi N2 cuối năm thi, tuần sau học thứ 3: 15h00, thứ 5: sáng 9h00

 • Tạo lúc: 14:36 15.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Yên Thế, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Nhật098 707 5826