Cần gia sư môn Tiếng Nhật tại Quận 1, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 14332

  • Học phí : 250,000/Buổi

học viên 45 tuổi, học từ cơ bản, ra tết âm lịch bắt đầu học

  • Tạo lúc: 15:31 15.01.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Nhật098 707 5826