Cần gia sư môn Tiếng Pháp tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10386

  • Học phí : 350,000/Buổi

học thứ 3,5: 13h30, chủ nhật: sáng 10h00, bé học lớp 6 và mẹ học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 13:48 29.09.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Bà Triệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Pháp098 707 5826