Cần gia sư môn Tiếng Thái - HỌC ONLINE
Mã lớp: 18045

học viên 40 tuổi, học từ cơ bản, yêu cầu gia sư nói giọng dễ nghe, yêu cầu giọng miền Nam

 • Tạo lúc: 09:43 23.04.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Thái098 707 5826