Cần gia sư môn Tiếng Trung tại Phước Long, Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 6783

học viên 25 tuổi, học để làm bên lĩnh vực nhà hàng khách sạn

 • Tạo lúc: 11:25 28.10.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường 6C, Phước Long, Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Trung098 707 5826