Cần gia sư môn Tiếng Trung tại Phước Long, Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 6783

học viên 25 tuổi, học để làm bên lĩnh vực nhà hàng khách sạn

  • Tạo lúc: 11:25 28.10.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đường 6C, Phước Long, Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
    • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
  • Môn học:
    • Tiếng Trung098 707 5826