Cần gia sư môn Tiếng Việt lớp 4 tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9056

 • Học phí : 1,200,000/Tháng

yêu cầu gia sư là sinh viên khoa văn đại học sư phạm, dạy văn miêu tả cho bé

 • Tạo lúc: 10:10 12.07.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường số 12, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lóp 4098 707 5826