Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Cô Giang, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã lớp: 8497

 • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 24 tuổi, ngay cầu Rồng

 • Tạo lúc: 09:38 04.04.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Cô Giang, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 9h đến 17h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826