Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Đà Nẵng
Mã lớp: 4721

bé học lớp 11

 • Tạo lúc: 16:15 09.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lý Đạo Thành, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826