Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mã lớp: 5590

học viên 21 tuổi, học để đi làm văn phòng kế toán, muốn học về word và excel

 • Tạo lúc: 14:05 28.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Chế Lan Viên, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826