Cần gia sư môn Tin học văn phòng tại Thăng Bình, Quảng Nam
Mã lớp: 11731

 • Học phí : 200,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 09:32 20.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 17h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826