Cần gia sư môn tin học văn phòng tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10990

 • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 30 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 18:50 02.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đô Lương, phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 17h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826