Cần gia sư môn tin học văn phòng tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12773

 • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 19:09 27.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Kế toán
  • Tin học văn phòng098 707 5826