Cần gia sư môn Toán Logic học lớp 9 tại Hội An, Quảng Nam
Mã lớp: 8736

chỉ học trong 5 buổi

 • Tạo lúc: 18:49 11.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường 28/3, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 9098 707 5826